Welcome to BAAN 4.0

ABOUT US


บ้าน 4.0 (Livign In The Future)บ้าน 4.0 (BAAN 4.0) เป็นการรวมเอานวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับ การอยู่อาศัยในปัจจุบัน, ต่อเนื่องไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เริ่มจาก*โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเกินมาตรฐานกลางของตลาดรับสร้างบ้าน (อ.1 age.)
*คุณภาพอากาศภายในซึ่งควบคุมให้ปราศจากมลภาวะของสังคมเมือง (อ.2 Air.) 
*ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย และควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกทุกส่วนของบ้าน(อ.3 Automation) 
*การก่อสร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์  ภายใต้ Concept  เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ.4 Eco)
   

OUR SERVICE


บ้านอายุยืน

คือการรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งาน ด้วยวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างจะเน้นวัสดุคุณภาพพิเศษระดับพรีเมี่ยม เพื่อต้านหรือป้องกันแผ่นดินไหว ใช้วัสดุป้องกันความร้อน ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทำลายฐานรากหรือโครงสร้างอาคาร

ดูเพิ่มเติม
บ้านอากาศดี

คือบ้านที่มีระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบถ่ายเทหมุนเวียนของอากาศ ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ บำบัดอากาศภายใน กำจัดฝุ่นละออง สิ่งก่อภูมิแพ้ กลิ่น และเชื้อโรค ระบบควบคุมก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ ทุกระบบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย

ดูเพิ่มเติม
บ้านอัจฉริยะ

คือบ้านที่มีความสะดวกสบายและมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับชั้นนพรีเมี่ยมติดตั้งไว้ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอัตโนมัติต่างๆ และ ระบบความปลอดอื่น ๆ เพื่อความมั่นใจและเน้นความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน

ดูเพิ่มเติม
บ้าน eco house

คือบ้านสามารถเก็บสำรองพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยใช้อุปกรณ์และวัสดุประหยัดพลังงานต่างๆอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันความร้อนให้บ้าน ช่วยทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 8 เท่าต่อปี หรือการได้ใช้น้ำร้อนฟรีจากแอร์ในระบบ HEAT PUMP พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
งานออกแบบ

ดูเพิ่มเติม
บริหารฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการ

ดูเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

ดูเพิ่มเติม
ตรวจสอบอาคาร

ดูเพิ่มเติม
บริหารงานแบบครบวงจร

ดูเพิ่มเติม
ตรวจสอบความแข็งแรงอาคาร

ดูเพิ่มเติม
รับเหมาก่อสร้าง

ดูเพิ่มเติม
บริหารโครงการที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ดูเพิ่มเติม
รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ดูเพิ่มเติม
ผลงานทางด้านวิชาการ

ดูเพิ่มเติม
Facebook Fanpage บ้าน 4.0

ดูเพิ่มเติม
บ้าน 4.0 (บ้านแห่งอนาคต)

ดูเพิ่มเติม

CONTACT US


CAPTCHA code
Main Office

บริษัท บ้าน 4.0 จำกัด / BAAN 4.0 Co.,Ltd.

90/15  หมู่ 6  ต.วังตะกู  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000

   081-635-6501     id : kukucat000

  


Email
Buildinginspector2007@gmail.com
ติดตามเราได้ที่
ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ